Biografija Osnivača

Poreklom iz Smederava, Dragan Dunčić je prevalio dug put od učenika nagrađivanog Vukovim diplomama do regulatora vodećih projekata obnovljive energije u Srbiji.

Još tokom studija aktivno je sarađivao na izradi „Prostornog plana Nacionalnog parka Kopaonik“. Karijeru je započeo 1990. godine u „Zavodu za urbanizam Vojvodine“. Dve godine kasnije postaje rukovodilac AOP-a u zadovu.

Do kraja decenije će napredovati dalje prvo kao član Izvršnog odbora Skupštine Novog Sada za urbanizam. Nakon toga, kao direktor DD „Novograp“ učestvovaće u projektima obnavljanja Hilandara i brojnih konzulata.  

Takođe, u ovom periodu započinje svoj preduzetnički put kao direktor preduzeća AQUATIC d.o.o. Nakon toga pokreće Aqua F d.o.o. koji i dalje radi.

U narednoj deceniji, pored preduzetništva radiće na brojnim visokim funkcijama u okviru gradske uprave Novog Sada i Ministarstva Srbije. Tokom ovog perioda promeniće nekoliko uloga od gradskog menadžera, pomoćnika gradonačelnika Novog Sada do savetnika u Ministrastvu za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje. Kraj ovog perioda obeležava na funkciji Direktora Republičke Agencije za prostorno planiranje.

Danas vodi Untermolo d.o.o. i radi kao savetnik u Upravi za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu.