Ostavimo svet boljim nego što smo ga zatekli

Poslednjih 15 godina pomažemo u izvedbi projekata obnoljive energije da bi svet bio bolje mesto za život

Želimo da pomognemo ljudima da što lakše dođu do detaljnih planova regulacije, studija izvodljivosti, dozvola i druge dokumentacije

I da to sve urade na jednom mestu

U čemu želimo da vam pomognemo

Želimo da čitavu regulaciju projekta rešite na jednom mestu. Možete da se pouzdate u nas da ćemo nastupiti kao deo vašeg tima i pomoći vam da izvedete projekat 

U zavisnosti od vašeg projekta, radićemo sa vama da popunite zahteve projekta i što pre počnete sa izvođenjem

Projekti koje najčešće radimo

Najviše se bavimo obnovljivom energijom, vetroparkovima, solarnim elektranama, kao i termalnim elektranama na bioenergiju

Pomogali smo u regulaciji u vetroparkovima Čibuk, Čibuk 2, Kovačica, Crepaja, i Uljma. Takođe, i u solarnim elektranama Bikovo, Dobri Do, East One, i Meadows 

Naša ekspertiza se tiče regulacije projekata obnovljive energije, i  u tome možemo i vama da pomognemo

Projekti u Kojima Smo Učestvovali

Spremite se za Projekat sa Nama