Portfolio i reference hidrocentrala

Pogledajte gde smo učestvovali i šta smo radili na projektima obnovljive energije vezane za hidrocentrale

Konsalting, project menagment, izrada prostorno-planske, urbanističke dokumentacije, Urbanistički projekti, geodetske dokumentacije, projekti parcelacije i preparcelacije ishodavanje svih potrebnih uslova, mišljenja, saglasnosti, dozvola za projektovanje i izgradnju 3 termoelektrane na biomasu, „VICTORIA BIOENERGY“, Novi Sad, 2010/11

 1. TermoElektrana (TE) ŠID 9,9 MW ADIAL, VICTORIA BIOENERGY d.o.o., Novi Sad, 2010/11
 2. TE ŠABAC 9,9 MW ADIAL, VICTORIA BIOENERGY d.o.o., Novi Sad,  2010/11
 3. TE BEČEJ 9,9 MW ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad,  2010/11

  Konsalting, project menagement, izrada prostorno-planske, urbanističke dokumentacije, , Urbanistički projekti, geodetske dokumentacije, ishodavanje svih potrebnih uslova, mišljenja, saglasnosti, lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju 6 malih hidroelektrana na ustavama-prevodnicama kanalske mreže (KM) hidrosistema (HS) Dunav-Tisa-Dunav (DTD), „VICTORIA GROUP, Novi Sad, 2011.

  1. MHE NOVI SAD, 5 MW, ustava–prevodnica kanalske mreže (KM) Hidrosistema (HS) „Dunav-Tisa-Dunav“ (DTD), ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad, 2011.
  2. MHE BEZDAN-Sombor, 1,2 MW, ustava–prevodnica KM HS DTD, ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad, 2011.
  3. MHE  ŠLAJZ-Bečej,  1,25  MW,  crpna  stanica“  KM  HS  DTD,  ušće  Tise,  ADIAL,
  4. VICTORIA GROUP AD, Novi Sad,  2011
  5. MHE KLEK-Zrenjanin, 1,25 MW, ustava–prevodnica KM HS DTD, ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad , 2011
  6. MHE KAJTASOVO-Bela Crkva 1,2 MW, ustava–prevodnica KM HS DTD, ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad, 2011
  7. MHE VRBAS, do 1 MW, ustava–prevodnica KM HS DTD, ADIAL, VICTORIA GROUP AD, Novi Sad , 2011