Portfolio i reference solarnih elektrana

Pogledajte gde smo učestvovali i šta smo radili na projektima obnovljive energije vezane za solarne elektrane

  1. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za vetropark Uljma na teritoriji Grada Vršca na životnu sredinu, UNTERMOLO, Vršac 2022. (u izradi)

 

 

  1. Plan detaljne regulacije solarne elektrane „Dobri Do“, Grad Pirot, UNTERMOLO, IEL PV South doo Beograd, 2023. (u izradi)

 

  1. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Dobri Do“ na teritoriji Grada Pirota na životnu sredinu, UNTERMOLO, Pirot 2023. (u izradi)

 

  1. Plan detaljne regulacije solarne elektrane „EAST ONE“ К.O. Blato, Grad Pirot, UNTERMOLO, HIVE SPP EAST ONE DOO, Beograd, 2023. (u izradi)

 

  1. Izveštajo strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije solarne elektrane „EAST ONE“ na teritoriji Grada Pirota na životnu sredinu, UNTERMOLO, Pirot 2023. (u izradi)

 

  1. Plan detaljne regulacije solarne elektrane „MEADOWS“ К.O. Kovin, Opština Kovin, UNTERMOLO, MEADOWS SOLAR DOO Kovin 2023. (u izradi)

 

Izveštajo strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije solarne elektrane MEADOWS“ na teritoriji Opštine Kovin na životnu sredinu, UNTERMOLO,  Kovin, 2023. (u izradi)