Portfolio i reference vetroparkova

Pogledajte gde smo učestvovali i šta smo radili na projektima obnovljive energije vezane za vetroparkove

  1. Plan deteljne Regualcije vetrogeneratorskog polja Čibuk na teritroji K.O. Mramorak opštine Kovin, Kovin, Univerzitet u Beogradu, Geogfrafski Fakultet, Institut za prostorno planiranje/AQUA F – VetroElektrane Balkana Beograd, CONTINENTAL WIND SERBIA Beograd, CONTINENTAL WIND PARTNERS London,

 

  1. Strateška procena uticaja Plana deteljne Regualcije vetrogeneratorskog polja Čibuk na teritroji K.O. Mramorak opštine Kovin, Kovin“, Univerzitet u Beogradu, Geogfrafski Fakultet, Institut za prostorno planiranje/AQUA F – VetroElektrane Balkana Beograd, CONTINENTAL WIND SERBIA Beograd, CONTINENTAL WIND PARTNERS London, 2010.

 

  1. Konsalting u procesu prikupljnjanja dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju vetrogeneratorskog polja Ćibuk na teritroji K.O. Mramorak opštine Kovin, ADIAL, (VetroElektrane Balkana Beograd, CONTINENTAL WIND SERBIA Beograd, CONTINTNTAL WIND PARTNERS London, 2011.

 

  1. Plan detaljne regulacije za 400 kV dalekovod od dalekovoda (DV) 400 kV broj 453 Drmno–Pančevo 2 do uvođenja u planiranu trafo stanicu (TS) 400 kV vetrogeneratorskog polja (VP) ”Čibuk”, ADIAL/AQUA F, (VetroElektrane Balkana Beograd, CONTINENTAL WIND SERBIA Beograd, CONTINTNTAL WIND PARTNERS London, 2012.

 

  1. Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije za 400 kV dalekovod od dalekovoda (DV) 400 kV broj 453 „Drmno“ – Pančevo 2 do uvođenja u planiranu trafo stanicu (TS) 400 kV vetrogeneratorskog polja (VP) ”Čibuk” na životnu sredinu ADIAL, (VetroElektrane Balkana Beograd, CONTINENTAL WIND SERBIA Beograd, CONTINTNTAL WIND PARTNERS London, 2012.

 

  1. Plan deteljne regualcije vetroparka Kovačica, Opština Kovačica, UNTERMOLO, ELEKTRAWINDS K-WINDS Beograd, 2012.

 

  1. Strateška procena uticaja Plana deteljne regualcije vetroparka Kovačica“ na životnu sredinu, Opština Kovačica, UNTERMOLO, ELEKTRAWINDS K-WINDS Beograd, 2012.

 

  1. Projekat preparcelacije katstarskih parcela broj 4949, 4950, 4951 K.O. Debeljača za izgradnju trafostanice „Kovačica“ 33-35/220 kV sa upravnom zgradom za vetropark „Kovačica“, UNTERMOLO/AQUA F, ELEKTRAWINDS K-WINDS Beograd 2013.

 

  1. Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice “Kovačica” 33/220 kV sa upravnom zgradom Vetroparka, UNTERMOLO/AQUA F, ELEKTRAWINDS K-WINDS Beograd 2013.

 

  1. Urbanistički projekat za uvođenje dalekovoda 220 kv broj 254 “Pančevo 2 – Zrenjanin 2” u PRP 220 kv “Kovačica, UNTERMOLO/AQUA, ELEKTRAWINDS K-WINDS Beograd 2013.