Uradite plan detaljne regulacije za projekte obnovljive energije

Sakupite svu dokumentaciju za vetroparkove, solarne elektrane, termalne elektrane i druge projekte obnovljive energije na jednom mestu

Dopustite da vam pomognemo u regulaciji projekata

Pomoći ćemo sa kompletnom regulacijom ili pojedinačnim studijama izvodljivosti. Poslednjih 15 godina se bavimo isključivo time, i naša ekspertiza vam stoji na raspolaganju 

Pomoći ćemo vam od inicijalnog razmatranja regulacije do samog pravljenja dokumenata. Za vas ćemo prikupiti svu dokumentaciju, uključujići licence, dozvole i izvođenja istraživanja

Šta kažu o nama

Ime i Prezime Klijenta

KOMENTAR
KOMENTAR 
KOMENTAR

Ime i Prezime Klijenta

KOMENTAR
KOMENTAR
KOMENTAR

Ime i Prezime Klijenta

KOMENTAR 
KOMENTAR
KOMENTAR

Olakšajte pravljenje plana detaljne regulacije

Stvar sa kojom ćemo vam posebno pomoći jeste što imamo iskustvo sa regulacijomi i tehničku ekspertizu

Radili smo na najvećim projektima u regionu koji se tiču obnovljive energije. Iskustvo iz istih želimo da podelimo sa vama 

Oslonite se na nas da sve to što imamo iskoristimo kao pogodnosti pri izvođenju vašeg projekta

Šta da očekujete od saradnje

Saradnja počinje tako što ćete nam predstaviti vaš projekat i šta želite da postignete. Odatle, pronaći ćemo najbolji način da vam asistiramo sa regulacijom i celukupnim projektom

U praksi, zakazaćemo inicijalni sastanak da se upoznamo. Potom ćemo proći kroz sve potrebe projekta i na kraju izraditi dokumentaciju

Ekspertiza

Svi naši projekti
vezani su za obnovljivu
energiju. Poznajemo sve
procese regulacije, radili
smo na njih i vama možemo
da pomognemo sa istim

Iskustvo sa regulacijom

Učestvovali smo u većini
ključnih projekata vezanih
za obnovljivu energiju u Srbiji.
Poznajemo ih, i koristićemo
to iskustvo da pomognemo
i vašem projektu

Tipovi projekata

Radili smo na projektima
koji se tiču vetroparkova,
solarnih elektrana, termalnih
elektrana na biomateriju,
kao i na mini hidrocentralama

Reference

Sve naše reference
možete pogledati i
pronaći kao zvaničnu
dokumentaciju za projekte
gde možete da vidite šta smo
i kako uradili, ili pogledati
u našim studijama slučaja

Zakazivanje
sastanka

Inicijalni sastanak služi
da se upoznamo, proverite
naše reference i vidite
da li možemo da vam
pomognemo i u kom
obimu

Prolazak kroz
potrebe projekta

Nakon inicijalnog sastanka,
spremićemo plan rada i proći
sa vama kroz sve potrebe projekta
i toga šta očekujete od nas, a kada
to potvrdite prelazimo
na izradu dokumentacije

Izrada
dokumentacije

Prelazimo na izradu dokumentacije prema dogovorenom projektu.
Dobićete vremenski okvir izrade, a potom i samu dokumentaciju koju ćete
koristiti za projekat

Projekti u Kojima Smo Učestvovali

Možemo da Vam Pomognemo sa Planovima Detaljne Regulacije